Giải bài C11 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C11 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C11 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen ?

Lời giải câu C11 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8:

Vì các vật có màu sáng ít hấp thụ các tia nhiệt hơn nên mặc áo trắng vào mùa hè sẽ giảm khả năng hấp thụ các tia nhiệt làm cho ta có cảm giác mát hơn.

BAIVIET.COM