Giải bài C11 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C11 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C11 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao ?

Lời giải câu C11 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông vì mùa đông, thời tiết lạnh, chim xù lông đế tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim, điều này giúp chim được giữ ấm hơn.

BAIVIET.COM