Giải bài C11 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C11 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C11 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thí nghiệm của Tô-ri-xe-li, giả sử không dùng thủy ngân mà dùng nước thì cột nước trong ống cao bao nhiêu ? Ống Tô-ri-xe-li phải đặt dài ít nhất là bao nhiêu ?

Lời giải câu C11 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C11 Trang 34 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)