Giải bài C11 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C11 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

Đề bài C11 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời từ hai kết quả nói trên.

Lời giải câu C11 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6:

Cầu thủ đá vào quả bóng đứng yên làm quả bóng biến dạng đồng thời quả bóng biến đổi chuyển động (vừa bị móp vừa di chuyển).

BAIVIET.COM