Giải bài C11 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C11 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C11 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C11 Trang 20 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C11 Trang 20 SGK Vật lý lớp 6:

Hình 5.3 : cân y tế ;

Hình 5.4 : cân tạ ;

Hình 5.5 : cân đòn ;

Hình 5.6 : cân đồng hồ.

(BAIVIET.COM)