Giải bài C10 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C10 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C10 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao trong thí nghiệm ở hình 23.4 bình chứa không khí lại được phủ muội đèn ?

Lời giải câu C10 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8:

Bình chứa không khí được phủ muội đèn là để tăng khả năng hấp thụ các tia nhiệt cho bình chứa.

BAIVIET.COM