Giải bài C10 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C10 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C10 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ?

Lời giải câu C10 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Vì không khí ở giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém.

Tác dụng của áo trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho cơ thể. Nếu mặc cùng một lúc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra được các lớp không khí khác nhau giữa các lớp áo, các lớp khống khí này dẫn nhiệt rất kém nên có thể giữ ấm cho cơ thể tốt hơn.

BAIVIET.COM