Giải bài C10 Trang 6 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C10 Trang 6 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C10 Trang 6 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C10 Trang 6 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C10 Trang 6 SGK Vật lý lớp 8:

– Người lái xe chuyển động so với người đứng bên lề đường và cột điện nhưng đứng yên so với xe ô tô.

– Người đứng bên lề đường chuyển động so với người lái xe và với xe ô tô nhưng đứng yên so với cột điện.

– Ô tô chuyến động so với người đứng bên lề đường và cột điện nhưng đứng yên so với người lái xe.

– Cột điện chuyến động so với người lái xe và với xe ô tô nhưng đứng yên so với người đứng bên lề đường.

(BAIVIET.COM)