Giải bài C10 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C10 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C10 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C10 Trang 57 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C10 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

a. Chiếc cung đã giương: Thế năng đàn hồi.

b. Nước chảy từ trên cao xuống: Động năng và thế năng.

c. Nước bị ngăn trên đập cao: Thế năng hấp dẫn.

(BAIVIET.COM)