Giải bài C10 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C10 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C10 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Nói áp suất khí quyển bằng 76 cmHg nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này ra N/m².

Lời giải câu C10 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C10 Trang 34 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)