Giải bài C1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 28: Động cơ nhiệt.

Đề bài C1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Ở động cơ nổ 4 kì cùng như ở bất kì động cơ nhiệt nào khác có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không ? Tại sao ?

Lời giải câu C1 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Không. Vì một phần nhiệt lượng này được truyền cho các bộ phận của động cơ nhiệt làm cho các bộ phận này nóng lên, một phần nữa theo các khí thải thoát ra ngoài khí quyển làm cho khí quyển nóng lên.

(BAIVIET.COM)