Giải bài C1 Trang 94 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 94 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt.

Đề bài C1 Trang 94 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 94 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C1 Trang 94 SGK Vật lý lớp 8:

– Hòn bi truyền cơ năng cho miếng gỗ.

– Miếng nhôm truyền nhiệt năng cho cốc nước.

– Viên đạn truyền cơ năng và nhiệt năng cho nước biển.

BAIVIET.COM