Giải bài C1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt.

Đề bài C1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8:

a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng.

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?

Lời giải câu C1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 89 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)