Giải bài C1 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C1 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 80 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8:

Nước màu tím không di chuyển một cách hỗn độn mà di chuyển thành dòng từ dưới lên.

BAIVIET.COM