Giải bài C1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 2: Vận tốc.

Đề bài C1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 8 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8:

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần căn cứ vào thời gian mà họ chạy hết 60 m đó. Người nào có thời gian ít hơn thì người đó chạy nhanh hơn.

Giai bai C1 Trang 8 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)