Giải bài C1 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C1 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 77 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C1 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8:

Điều này chứng tỏ khi nung nóng đầu A, nhiệt lượng đã được thanh đồng truyền đi đến mọi điểm và làm cho sáp nóng lên và bị chảy ra thành chất lỏng.

(BAIVIET.COM)