Giải bài C1 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.

Đề bài C1 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào ? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang ?

Lời giải câu C1 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C1 Trang 76 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)