Giải bài C1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 21: Nhiệt năng.

Đề bài C1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 8:

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên.

Lời giải câu C1 Trang 74 SGK Vật lý lớp 8:

– Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền khi đó miếng đồng sẽ nóng dần lên.

– Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, miếng đồng sẽ nóng lên.

(BAIVIET.COM)