Giải bài C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ?

Đề bài C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8:

Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao-nơ ?

Lời giải câu C1 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8:

Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao-nơ.

BAIVIET.COM