Giải bài C1 Trang 69 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 69 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Đề bài C1 Trang 69 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy lấy 50 cm³ cát đổ vào 50 cm³ ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100 cm³ hỗn hợp giữa ngô và cát không ? Hãy giải thích tại sao ?

Lời giải câu C1 Trang 69 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 69 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)