Giải bài C1 Trang 65 SGK Vật lý lớp 9

Giải bài C1 Trang 65 SGK Vật lý lớp 9, phần bài tập Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

Đề bài C1 Trang 65 SGK Vật lý lớp 9:

Giai bai C1 Trang 65 SGK Vat ly lop 9 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 65 SGK Vật lý lớp 9:

Giai bai C1 Trang 65 SGK Vat ly lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)