Giải bài C1 Trang 61 SGK Vật lý lớp 9

Giải bài C1 Trang 61 SGK Vật lý lớp 9, phần bài tập Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường.

Đề bài C1 Trang 61 SGK Vật lý lớp 9:

Giai bai C1 Trang 61 SGK Vat ly lop 9 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 61 SGK Vật lý lớp 9:

Giai bai C1 Trang 61 SGK Vat ly lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)