Giải bài C1 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 1: Đo độ dài.

Đề bài C1 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C1 Trang 6 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 6 SGK Vật lý lớp 6:

(1) 1m = 10 dm ;

(2) 1m = 100 cm ;

(3) 1cm = 10 mm ;

(4) 1km = 1000 m.

BAIVIET.COM