Giải bài C1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 59 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng giảm dần, vận tốc của quả bóng tăng dần.

BAIVIET.COM