Giải bài C1 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 15: Công suất.

Đề bài C1 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8:

Tính công thưc hiện được của anh An và anh Dũng.

Lời giải câu C1 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 52 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)