Giải bài C1 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 14: Định luật về công.

Đề bài C1 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy so sánh hai lực F1 và F2.

Lời giải câu C1 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8:

Ta có: F2 = 1/2 F1

(BAIVIET.COM)