Giải bài C1 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C1 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8:

Từ các trường hợp quan sát trên (Hình 13.1 và 13.2 trong SGK), em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học ?

Lời giải câu C1 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8:

Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời thì có công cơ học.

BAIVIET.COM