Giải bài C1 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 14: Mặt phẳng nghiêng.

Đề bài C1 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C1 Trang 45 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 45 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C1 Trang 45 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)