Giải bài C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 8:

Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức: FA = …..

Đo ba lần, lấy kết quả ghi vào báo cáo.

Lời giải câu C1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 8:

Công thức: FA = d.V

(BAIVIET.COM)