Giải bài C1 Trang 4 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 4 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C1 Trang 4 SGK Vật lý lớp 8:

Làm thế nào để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời… đang chuyển động hay đứng yên.

Lời giải câu C1 Trang 4 SGK Vật lý lớp 8:

Để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyển trên sông, một đám mây trên trời đang chuyển động hay đứng yên, trước hết chọn một vật cố định nào đó làm mốc (có thể chọn cột điện bên đường, bên bờ sông) và kiểm tra xem vị trí của ô tô, thuyền hoặc đám mây có thay đổi so với vật mốc đó hay không.

+ Ta nói chúng dứng yên nếu vị trí không thay đổi so với vật làm mốc.

+ Ta nói chúng chuyển động nếu vị trí thay dổi so với vật làm mốc.

(BAIVIET.COM)