Giải bài C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 36 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8:

P1 < P chứng tỏ chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên.

(BAIVIET.COM)