Giải bài C1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C1 Trang 34 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

(1) lò xo

(2) kim chỉ thị

(3) bảng chia độ

(BAIVIET.COM)