Giải bài C1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8:

Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Hãy giải thích tại sao ?

Lời giải câu C1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8:

Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài nên vỏ hộp chịu tác dụng của áp suất không khí từ ngoài vào và làm vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.

(BAIVIET.COM)