Giải bài C1 Trang 31 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C1 Trang 31 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 9: Lực đàn hồi.

Đề bài C1 Trang 31 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C1 Trang 31 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 31 SGK Vật lý lớp 6:

(1) dãn ra

(2) tăng lên

(3) bằng

(BAIVIET.COM)