Giải bài C1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 6: Lực ma sát.

Đề bài C1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật.

Lời giải câu C1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8:

Một số ví dụ về ma sát trượt trong đời sống :

  • Ma sát giữa bánh xe và mặt đường để dừng chuyển động.
  • Ma sát giữa dây đàn với tay hay móng, hay dụng cụ đánh đàn.
  • Khi phanh xe đạp, lực ma sát giữa hai má phanh với vành xe là lực ma sát trượt.
  • Lực ma sát trượt trong kĩ thuật : Lực ma sát giữa các chi tiết máy trượt trên nhau là lực ma sát trượt.

(BAIVIET.COM)