Giải bài C1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 4: Biểu diễn lực.

Đề bài C1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C1 Trang 15 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 8:

Hình 4.1 : Nam châm tác dụng lên thanh thép một lực hút làm xe chuyển động nhanh lên. Như vậy lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động (nhanh dần về phía nam châm).

Hình 4.2 : Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm quả bóng biến dạng, ngược lại lực của quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng. Như vậy lực có tác dụng làm vật bị biến dạng.

(BAIVIET.COM)