Giải bài 99 Trang 39 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 99 Trang 39 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Đề bài 99 Trang 39 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Lời giải câu 99 Trang 39 SGK Toán 6 – Tập 1:

giai bai 99 trang 39 sgk toan 6 tap 1 loi giai

(BAIVIET.COM)