Giải bài 98 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 98 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 12: Tính chất của phép nhân.

Đề bài 98 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức :

a) (-125) . (-13) . (-a) vi a = 8 ;

b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b vi b = 20.

Lời giải câu 98 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 98 Trang 96 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)