Giải bài 97 Trang 39 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 97 Trang 39 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Đề bài 97 Trang 39 SGK Toán 6 – Tập 1:

Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Số đó chia hết cho 2 ;     b) Số đó chia hết cho 5.

Lời giải câu 97 Trang 39 SGK Toán 6 – Tập 1:

giai bai 97 trang 39 sgk toan 6 tap 1 loi giai

(BAIVIET.COM)