Giải bài 96 Trang 95 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 96 Trang 95 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 12: Tính chất của phép nhân.

Đề bài 96 Trang 95 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính :

a) 237 . (-26) + 26 . 137 ;      b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Lời giải câu 96 Trang 95 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 96 Trang 95 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)