Giải bài 93 Trang 38 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 93 Trang 38 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Đề bài 93 Trang 38 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?

a) 136 + 420 ;         b) 625 – 450 ;

c) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 42 ;         d) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 35.

Lời giải câu 93 Trang 38 SGK Toán 6 – Tập 1:

giai bai 93 trang 38 sgk toan 6 tap 1 loi giai

(BAIVIET.COM)