Giải bài 9 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 9 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 16: Dòng điện trong chân không.

Đề bài 9 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 9 Trang 99 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 9 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án B

(BAIVIET.COM)