Giải bài 9 Trang 8 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 9 Trang 8 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên.

Đề bài 9 Trang 8 SGK Toán 6 – Tập 1:

Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

…..,8

a,…..

Lời giải câu 9 Trang 8 SGK Toán 6 – Tập 1:

Để có hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống số liền trước của số 8: là số 7.

7, 8.

Điền vào chỗ trống số liền sau của số a: là số a + 1.

a, a + 1.

(BAIVIET.COM)