Giải bài 9 Trang 71 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 9 Trang 71 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương III: Phương trình. Hệ phương trình.

Đề bài 9 Trang 71 SGK Toán Đại số lớp 10:

Một phân xưởng được giao sản xuất 360 sản phẩm trong một số ngày nhất định. Vì phân xưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm được 9 sản phẩm so với định mức, nên trước khi hết thời hạn một ngày thì phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5%. Hỏi nếu vẫn tiếp tục làm việc với năng suất đó thì khi đến hạn phân xưởng làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải câu 9 Trang 71 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 9 Trang 71 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)