Giải bài 9 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 9 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 9 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính.

Lời giải câu 9 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

– Khi xe đột ngột chuyển động, hành khách sẽ bị ngã người về phía sau.

– Người đang chạy mà vấp phải vật cản dưới chân thì sẽ bị ngã nhào về phía trước.

BAIVIET.COM