Giải bài 9 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 9 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 9: Sóng dừng.

Đề bài 9 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12:

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng là bao nhiêu?

Lời giải câu 9 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 9 Trang 49 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)