Giải bài 9 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 9 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài 9 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Giai bai 9 Trang 45 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 9 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án B.

(BAIVIET.COM)