Giải bài 9 Trang 25 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 9 Trang 25 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương I: Mệnh đề – Tập hợp.

Đề bài 9 Trang 25 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

A là tập hợp các hình tứ giác;        D là tập hợp các hình chữ nhật;

B là tập hợp các hình bình hành;        E là tập hợp các hình vuông;

C là tập hợp các hình thang;        G là tập hợp các hình thoi.

Lời giải câu 9 Trang 25 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 9 Trang 25 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)