Giải bài 9 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 9 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 41: Cấu tạo vũ trụ.

Đề bài 9 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12:

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm ?

A. Khoảng cách đến Mặt trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

C. Số vệ tinh nhiều hay ít.

D. Khối lượng.

Lời giải câu 9 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án D.

Các hành tinh trong nhóm Trái Đất có khối lượng nhỏ. Các hành tinh trong nhóm Mộc Tinh có khối lượng lớn.

(BAIVIET.COM)