Giải bài 9 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 9 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 34: Sơ lược về laze.

Đề bài 9 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12:

Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

A. Khí.

B. Lỏng.

C. Rắn.

D. Bán dẫn.

Lời giải câu 9 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

BAIVIET.COM